بازی های بومی محلی سمیرم / 13

بازی پُر یا پیک (گل یا پوچ)

یکی از بازی های ساده و مهیجی که در گذشته رونق خوبی در سمیرم داشته بازی پُر یا پیک بوده که در دیگر نقاط کشور به نام گل یا پوچ شناخته می شود.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، در بازی پُر یا پیک که به آن گل یا پوچ هم می گویند، افراد به دو گروه مساوی تقسیم می شوند، سرگروهها شرایط بازی را از قبیل حد نصاب امتیاز و شیوه گرفتن گل  مطرح می کنند.

برای شروع یکی از سرگروه ها دگمه یا ریگ کوچک که در بازی( گُل) نامیده می شود برداشته و به سرگروه دیگر پیشنهاد فروش گل را در مقابل امتیاز می دهد.

در صورت قبول، گروه مقابل در شروع بازی چند امتیاز دارد و گروه فروشنده گُل را دارد که می تواند با آن امتیاز بگیرد.

سرگروه گل را به همه نشان می دهد، و بعد در یک دست نگه می دارد و بعد همه اعضا گروه دستهای مشت شده خود را به دستهای رهبرشان نزدیک می کنند و با ظرافت و زیرکی گل را مخفی می کنند، سپس همگی مشت های گره کرده ی خود را در مقابل دید گروه مقابل قرار می دهند، نفرات گروه دوم با کنجکاوی و از حرکت دست سرگروه و نفرات و حالت چهره ها حدس می زنند و به سرگروه می گویند.

سرگروه بنابر حدس خود و یاران ، دست های مشکوک را به تدریج و با گفتن واژه (پوچ یا خالی) کنار می گذارد و به گل نزدیک ترمی شوند، چنانچه آن را پیدا کنند با کسب یک امتیاز صاحب گل شده و در دور بعدی ، آنها گُل را مخفی خواهند کرد و چنانچه نتوانند ، باز گروه مقابل با احتساب یک امتیاز گل را میان دست ها پخش خواهند کرد.

در ابتدای بازی اگر حدس قوی باشد و به یقین مبدل شود ، سرگروه می تواند با یکسره گرفتن گل ۲ امتیاز بگیرد ولی اگر نتواند بنا بر قراردادی که دارند ۱ یا ۲ امتیاز از دست می دهند. در خاتمه، برنده بازی گروهی است که تعداد امتیازاتش زودتر به عدد توافقی  برسد.

نکته: گل بازی آخر( مثلا امتیاز ۱۷) را شاه گُل می نامند که هر گروهی که می خواهد شاه گُل را بگیرد باید سه مرتبه به صاحب دستی که احتمال می دهد گُل دارد جمله ی ( شاه گل بازی ۱۷ را بده) تکرار نماید که اگر بتواند درست حدس بزند « یعنی شاه گُل » را بگیرد ، گروه مقابل از صفر شروع می کند و بازی ادامه پیدا می کند .

بازی پُر یا پیک یا همان گل یا پوچ کی از بازی های ساده و سنتی بوده که با هدف تحریک، حس کنجکاوی و پرورش دقت و هوشیاری با تعداد دلخواه و بدون محدودلیت در گروه سنی ۶ سال به بالا بازی می شود.

گزارش: امرالله قاسمی

اخبار مرتبط

Go to TOP