دکه های سیب در گوشه کنار سمیرم / گزارش تصویری

همزمان با فصل آغاز برداشت سیب در سمیرم دکه های خرید و فروش سیب های درجه یک، ۲ و ۳ در گوشه کنار شهرستان به چشم می آید.

Go to TOP