تصویری / نصب تابلوهای عکس شهدا در ورودی شهر

از عصر دیروز(شنبه) پروژه نصب تابلو عکس شهدا در ورودی شهر سمیرم با بودجه ۲۰۰ میلیون ریالی آغاز شده است.

Go to TOP