بازی های بومی محلی سمیرم / 11

بازی آزنگ شیر

آزنگ شیر یکی از بازی های کودکانه و اغلب پسرانه که بدون ابزار خاصی برای افزایش تعادل، تمرکز و نشاط برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، بازی های بومی محلی سمیرم بسیار بوده که در قسمت ها گذشته به معرفی تعدادی از آنها پرداخته و این سریال معرفی برای افزایش و رونق بازی های بومی محلی در این پایگاه خبری شهرستان سمیرم ادامه خواهد داشت.

بازی آزنگ شیر با هدف افزایش تعادل، تمرکز،  سرگرمی و نشاط و رقابت دوستانه با حضور ۴ نفر و بیشتر غالبا در گروه سنی ب و بدون ابزار خاصی اجرا می شود.

در این بازی که بیشتر مخصوص پسران است، بازیکنان از میان خود یکی را بر می گزینند وی دست به زانو نهاده خم می شود. سایر بازیکنان هر یک خود را یکی از اعضا بدن شیر جنگل نامیده و چنین می خوانند: «آزنگه شیر- بشین- بشین- بالابشین که سر شیر اومد» و بر دوش فرد خم شده می پرد و فرود می آید.

بعد نوبت به نفر دوم که او هم خود را یکی از اندام های دیگر بدن شیر می نامد می رسد و می خواند:«آزنگه شیر- بشین – بشین – بالانشین که یال شیر اومد ». و به همین ترتیب بازی ادامه می یابد و هر کس خود را به نام یکی از اعضای بدن شیر معرفی می کند تا این که یکی از افراد ،زبانش بگیرد یا خود را به نام عضوی که قبلا گفته شده بطور تکراری معرفی کند که در این صورت جایش با فرد خم شده عوض می شود و دوباره بازی ادامه می یابد.

گزارش: امرالله قاسمی

Go to TOP