بازی های بومی محلی سمیرم / 8

بازی گو، گوجی، پِمبِل

گو، گوجی، پِمبِل یک بازی بومی محلی که با سه سنگ به همین نام ها انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، این بازی ویژه پسرها و تعداد شرکت کنندگان دو نفر به بالاست وسایل مورد نیاز سه عدد مهره یا سه عدد سنگ به رنگ های مختلف
اهداف مورد نظر از این بازی: دقت، فکر، هوش، تحرک، شادابی و تشخیص احتمالات می باشد.

گروه سنی:  ب و بالاتر

تعداد: دو نفر به بالا

وسایل: سه تکه کوچک سنگ یا مهره

و بازی بدین صورت است که سه مهره یا سه سنگ در رنگ های مختلف انتخاب کرده و روی هرکدام یکی از اسم های گو گوجی و پمبل را قرار می دهیم و یک نفر یکی از مهره ها را در دست می گیرد و دو مهره دیگر را در دست دیگر پنهان کرده و دستی که یک مهره در آن پنهان است را پیش می آورد و می گوید گو – گوجی – پمبل – طرف مقابل جواب می دهد – اگر مهره را درست تشخیص داد برنده است و گرنه دوباره مهره ها را داخل کرده و یا مهره را عوض کرده و مجدداً سوال می کند. اگر درست حدس زد برنده شده و مهره ها را از دست او می گیرد  او بازی را اعلام می کند و همین گونه بازی دست به دست می شود و دقت و هوش طرفین بازی سنجیده می شود.

گزارش: امرالله قاسمی

Go to TOP