اداره صنعت معدن و تجارت سمیرم

اعمال قانون یعنی ممانعت از اجحاف سودجویان، محتکران و متخلفان

رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم گفت: اعمال قانون در حوزه این اداره به معنی ممانعت از اجحاف سودجویان، محتکران و متخلفان نسبت به مردم است.

 رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم گفت: اعمال قانون در حوزه این اداره به معنی ممانعت از اجحاف سودجویان، محتکران و متخلفان نسبت به مردم است.

به گزارش سمنا و به نقل از ایمنا ، اردشیر نوابی در جلسه کمسیون نظارت شهرستان سمیرم که در دفتر این مدیریت برگزار شد با اشاره به تداوم پدیده تورم قیمت کالا در سال های گذشته تاکنون از اوج این پدیده در سال ۱۳۹۱ سخن گفت و اظهار داشت: در این مدت قیمت بسیاری از کالاها با افزایش چهار تا پنج برابری نارضایتی های مردمی را موجب شده است.
رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم بیان داشت: در حالیکه تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور ایران وابسته به نرخ‌گذاری دلار در بازار های جهانی است انتخابات به عنوان حرکتی تاریخی نقشی اثرگذار در روند افزایش قدرت خرید مردم تحت تاثیر کاهش قیمت کالا داشته است.
وی تاکید کرد: در حالیکه نرخ‌گذاری ها به صورت جهانی و کشوری اعمال می‌شود انتظار می رود مسوولین در موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان توجیه و آگاهی بخشی به مردم را در بخش صنعت، معدن و تجارت سرلوحه کار خود قرار دهند.
نوابی تصریح کرد: به منظور کاهش مشاهده تخلفات صنفی باید دو موضوع گران‌فروشی و گرانی از یکدیگر تفکیک شود.
وی اضافه کرد: اعمال قانون به معنای ممانعت از اجحاف سودجویان، محتکرین و متخلفین است که تعادل بازار نیز بخشی از نتایج مثبت آن محسوب می شود.
رییس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان سمیرم همچنین به نحوه صدور مجوزهای فعالیت برای اشخاص سمیرمی و غیر سمیرمی متقاضی کار در سمیرم توسط اداره صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: با توجه به تعیین سقف این موضوع توسط کمسیون نظارت، اولویت فعالیت طبق مجوز صادره با اشخاص بومی است اما افراد غیرسمیرمی نیز می توانند در صورت داشتن مجوز فعالیت، در سمیرم فعالیت کنند.
گفتنی است؛ در این جلسه همه افراد عضو کمسیون با فعالیت افراد غیرسمیرمی با حق تقدم به افراد بومی و سمیرمی موافقت کردند.

Go to TOP