همزمان با دهه کرامت برگزار شد؛

مسابقات کشتی شهرستان سمیرم در رده آزاد

مسابقات کشتی شهرستان سمیرم در رده سنی همزمان با دهه کرامت برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم در گفت و گو با خبرنگار سمنا اظهار کرد: مسابقات کشتی شهرستان سمیرم در رده سنی همزمان با دهه کرامت برگزار شد.
سید محمد رضا فلسفی افزود: این دوره مسابقات با حضور ۶۰ نفر از کشتی گیران شهرستان سمیرم در سالن ورزشی شهید صابری شهر سمیرم برگزار شد که ۱۰ نفر از شرکت کنندگان به مسابقات ۴ جانبه شهرستان راه یافتند.

Go to TOP