بازی های بومی محلی سمیرم / 6

بازی ریگُُُم توچَپِِت

ریگم تو چپت یکی از بازی های پرطرفداران کودکان قدیم بوده که با شور و هیجان و با تحرک بوده که سادگی و راحتی آن می تواند امروزه نیز سرگرم کننده باشد.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، این بازی یکی از بازی های سنتی می باشد تعداد افراد ۵ نفر یا بیشتر، وسایل بازی یک سنگ یا  مهره و هدف پرورش دقت – تحرک و شادابی و تلاش – رقابت و اعتماد به نفس می باشد.

شروع بازی بدین صورت است که بچه ها به صورت ستونی ایستاده و دستشان را از پشت گرفته و یک نفر که از بین آنها انتخاب شده مهره ای را که در دست دارد در دست یکی از افراد می گذارد و سریع می گوید (ریگم تو چَپِت) ومهره را در دست او می گذارد و شخص مهره بدست موظف است که خودش را به دَکه که در فاصله ی چند متری آنهاست برساند. بقیه هم پشت سر او می دوند تا او را بگیرند اگر او به دکه رسید و او را نگرفتند خودش مرحله بعدی را دوباره شروع می کند ولی اگر او را گرفتند فردی که او را گرفته است جای او را می گیرد و شخص بازنده باید آنکس را که او را گرفته بدوش بگیرد و تا محل بازی بیاورد و بازی را به عنوان پرنده شروع کند.

امرالله قاسمی

Go to TOP