بدرودی که درود بود

طلوع کرد آفتابی از دیار انسانیت، دیاری که فهم و امید، خدابود و مالکیت.

گل آفتاب گردان امروز رو به استاد کرد، گرد میز های کهنه کتابخانه، امروز از استاد یاد کرد، امروز احساس و عقل درگیر شد، هرچه بر سنّ استاد افزود، خرافات و فقیری فکری پیر شد.

ذهن کودکی به باد سپرده شد، در طرفی نزد استاد،باد پرستی پژمرده شد، با شادی کودکان شاد بود،از شادی کودکتن آباد بود، از تملق رنگ دنیا آزاد بود. این استاد شگفت بود، که استادانه استاد بود، دهانش نجنبید به جز دعوت به علم، برای کسی سخن نگفت، منفعت خود را با وجود فرصت از دیت کسی نیافت. حقیقتا که برای شیرین کردن خویش، دروغ نبافت. از ذهن های شب دیده، روز ساخت، شکست گذشته را فراموش، از زندگی هنوز ساخت. از افکار شکست خورده،امروزِ پیروز ساخت…

شمعی شد به کنار چشمه،خود هر چه بیشتر سوخت، گرمای محبت و دانش به آب تندوخت. قطراتی که به آسمان پیوست، از و جود گرمای استاد برجسته هست. استاد باران نمی خوهی؟؟؟

ابرهای ساخته شده از رحمت تو، حال شده اند باران رحمت، بر مردم تو…

گل آفتاب گردان امروز رو به استاد کرد، گرد میز های کهنه کتابخانه، امروز از استاد یاد کرد، امروز احساس و عقل درگیر شد، هرچه بر سنّ استاد افزود، خرافات و فقیری فکری پیر شد.

سپاس میکنیم از خدای منان! امروز روز شادی زمین و آسمانه! گاهی خداحافظی سلام است! خیلی سکوت ها هزار کلام استگاهی رفتن ماندن است! گاهی دل بریدن عاشق شدن است!

اینک بازنشستگی! غروب شکستگی همت، سپاس از زحمات میکنیم در حد توان، نیکو می داریم این افتخار را برای جهانیان.

از سمیرم مردی طلوع کرد، به منزلگاه دانش رجوع کرد، راه خدا را بی تملق مقصود کرد، زندگی کردن را به کاشتن آینده محدود کرد، ندانستن و خوابیدن را معیوب کرد، برای ثمر دیدن آینده، صبر ایوب کرد.

آینده ای را خواهیم دید از که از زحمات استاد، فقیر فکری از ما، بدرود کرد…

شکرِ الله میکنیم و افتخار به شکرالله میکنیم، شکرِ الله میکنیم که استاد ما بود، شکر الله استاد ما بود…

مردی از سمیرم طلوع کرد به منزلگاه دانش رجوع کرد، امروز بدرود کرد، مکتب فهم و دانش، این بدرود را تعبیر درود کرد…

یاسن اسدی(شاگرد استاد سمیرمی)

 1. خودی گفت:

  سلام. این چیه؟ متن ادبیه؟ یه خط زیرش به زبان امروزی بگو منظورتون چیه؟ نه شعره نه نثر مسجع. خواجه عبدالله هم هنگ میکنه بخدا.

 2. ایشان توی بزرگداشت استاد بزگوار اشکی ریخت که تمامی حضار به گریه افتادند منهم یکی از انها بودم

 3. سمیرمی گفت:

  با سلام
  این متن واقعا هنرمندانه و زیبا بود. استاد شکرالله امینی سمیرمی، انسان بسیار بزرگوار ، فرهیخته و قابل احترام هستند و واقعا یک الگوی عالی برای ما بوده و هستند. استاد سرت سبز و دلت خوش باد.

 4. یک دوست گفت:

  سلام. سبک نویسندگی یاسین از خودشونه. اسم سبک ایشان ایراسین هست. این متن خیلی قشنگه ولی اون متنی که در بزرگداشت خوندن با این فرق داشت و میشه گفت زیباتر بود. این متن خیلی غلط املایی داره. که مشکل از تایپ کننده بوده

Go to TOP