درخت سیب و آنچه کشاورزان باید بدانند

سیب امروز یکی از مهمترین و اصلی ترین محصولات شهرستان سمیرم بوده که اکثر مردم این شهرستان با آن سر و کار داشته و نیازمند اطلاعاتی پیرامون آن می باشند.

به گزارش سمنا، درختان سیب با خود آمیزش پذیر نیستند ونیازبه گرده افشانی بصورت دگرگشنی دارند. مدیریت گرده افشانی  بخش مهمی از پرورش درخت سیب محسوب می شود. قبل از کاشت درخت مرتب کردن تولید کنندگان گرده بسیار مهم است ( گونه های سیب یا سیبچه که تامین کننده گرده هایی فراوان ، رستنی و آمیزش پذیر هستند). ممکن است باغهای میوه دارای ردیفهای یک در میان گونه های گشنی پذیریا درختان سیبچه متناوب ویا شاخه های پیوند خورده سیبچه باشند. بعضی گونه ها گرده های بسیارمعدود یا گرده های نابارورتولید می کنند بنابراین گرده افشانان خوبی به حساب نمی آیند. پرورشگاههای گل و گیاه خوب دارای لیست گشنی پذیری گرده افشانان هستند.
گاهی اوقات پرورش دهندگانی که دارای باغستانهای قدیمی با یک گونه درخت هستند برای گرده افشانی ، دسته هایی از گلهای سیبچه را درون بشکه یا سطلهایی فراهم می کنند. پرورش دهندگان خانگی که دارای یک درخت بوده و فاقد گونه های دیگر در همسایگی اشان هستند نیز می توانند از این روش البته در مقیاس کوچک تر استفاده کنند.

پرورش دهندگان درخت هر سال هنگام گل دادن معمولا” ازگرده افشانهایی را برای جابجایی گرده تهیه می کنند. عموما”از کندو زنبور عسل استفاده می شود و انجام این کار توسط زنبوردارانی صورت می گیرد که در ازاء مزد به تهیه کندو مبادرت می ورزند. در باغات تجاری از زنبورهای کارگر باغی نیزبعنوان گرده افشانهــــــای مکمل استفاده می شود. چون آنها نیش نمی زنند احتمالا” پرورشدهندگان خانگی در مناطق حومه ازاین زنبورها استفاده می کنند. بعضی زنبورهای وحشی مثل زنبورهای درودگر و زنبورهای تک زی دیگر ممکن است به این امر کمک کنند. بعضی مواقع ملکه های زنبورهای درشت در باغات حضور دارند اما معمولا” تعدادشان به قدری نیست تا گرده افشانهای با اهمیتی به حساب آیند.

گرده افشانی ناکافی علائمی بسیارکم داشته و برای سیبها ناگوار است و موجب کندی رسیده شدن میوه می گردد. برای ارزیابی گرده افشانی باید دانه ها را شمرد. سیبهایی که به خوبی گرده افشانی شده اند دارای ۷ تا ۱۰ دانه بابهترین کیفیت می باشند. سیبهایی که کمتر از ۳ دانه دارند معمولا” نمی رسند و در اوایل تابستان از روی درخت خواهند افتاد. گرده افشانی نا مناسب یا نتیجه کمبود گرده افشانها و یا کمبود گرده تولید شده ویا به سبب شرایط آب و هوایی نامناسب برای گرده افشانی در زمان گلدهی می باشد.

سرما هنگام گل دهی
یک مشکل کلی ، سرمای دیرهنگام است که موجب نابودی ساختارخارجی ظریف گل می شود. بهتر است برای فیلتر سازی هوا درختان درزمینهای شیبدارکاشته شوند اما شیب نباید رو به جنوب باشد ( در نیمکره شمالی) چون این کار موجب گل دادن زودرس درخت ودرنتیجه افزایش آسیب آن در برابرسرما خواهد شد. اگر سرما زیاد جدی نباشد می توان صبح قبل از تابش خورشید روی شکوفه ها روی درخت آب پاشید با این کار امکان نجات شکوفه ها وجود دارد. آسیبهای ناشی از سرما را می توان ۲۴ ساعت پس از سرما تخمین زد. اگر مادگی گیاه به سمت عقب برگشته بود نشان دهنده ازبین رفتن گل و عدم تولید میوه خواهد بود.

وجود منبع آب در نزدیکی محل پرورش سیب موجب تاخیر گرمای بهار می شود که نتیجه این مزیت به تاخیرافتادن شکوفایی تا زمان به حد اقل رسیدن احتمال سرما می گردد. مناطقی از آمریکا مثل ساحل شرقی دریاچه میشیگان، ساحل جنوبی دریاچه انتاریو و اطراف برخی دریاچه های کوچکتر که این تاثیر خنک کنندگی آب به همراه خاک مناسب و خوب زهکشی شده وجود دارد پرورش سیب را در این نواحی ممکن ساخته است .

پرورش دهندگان خانگی سیب احتمالاً امکان استفاده از منبع آب را ندارند اما آنها می توانند از شیبهای رو به شمال یا سایر ویژگیهای جغرافیایی برای تاخیراندازی شکوفایی در بهار استفاده کنند. درختان سیب ( یا هر میوه دیگر) که در آمریکا در شیبهای رو به جنوب کاشته شوند خیلی زود شکوفه داده و دربرابر سرمای بهار بسیار آسیب پذیر خواهند بود.

کاستن از بار درخت

درختان سیب هر دوسال مستعد باردهی است. اگر میوه را در مواقعیکه درخت محصول زیادی دارد ،بار آن را کم نکنند موجب کاهش گل دهی در سال بعد خواهد شد. کم کردن از بار درخت حتی خارج از زمان آن ، به برداشت محصول قابل توجه درهرسال کمک می کند.

 

افات

 

کرم سیب: حشره کامل شب پره ای است که با بالهای جلویی به شکل ذوزنقه و به رنگ خاکستری است روی بالهای جلویی سه نوار موج دار به رنگ قهوه ای دیده می شود.در انتهای بالهای جلویی یک لکه درشت قهوه ای رنگ وجود دارد که اطراف این لکه قهوه ای یک هاله طلایی دیده می شود.اطراف بالهای عقبی پر از ریشک می باشد

این آفت در همه جا حضور داردمیزبان اصلی درخت سیب ولی به گلابی هم حمله می کند.در مواردی درختان انار ،گردو،آلبالو،گبلاس و هلو هم مورد حمله قرار گرفته اند.

هدف اصلی آفت تغذیه دانه سیب است و به همین خاطر پوست را سوراخ کرده و دالانهایی را به طرف دانه حفر می کند و در هنگام حفر تا حدودی از قسمتهای گوشتی تغذیه می کند و فضولات لاروی به بیرون ریخته می شوند و این میوه ها از درخت میریزند. البته لاروهای خارج شده مختصر تغذیه ای از برگها دارد و بعد از ۴۸ ساعت خود را به میوه می رساند.

روشهای مبارزه با این آفات عبارتند از:۱)شخم زدن۲)هرس کردن۳)از بین بردن علفهای هرز۴)جمع آوری میوه های آلوده۵)استفاده از سموم شیمیایی همانند سموم زولون(۵/۱ در هزار)،گزرانتیون (۲ در هزار)،دیازینون(۵/۱ درهزار) که زمان مبارزه با استفاده از اطلاعیه های بیش آگاهی صورت می گیرد.

لیسه سیب:

حشره کامل شب پره ،بالهای جلویی دراز باریک،بر روی بالهای جلویی به طور متوسط ۱۹-۱۸ عدد خال سیاه وجود دارد .این آفت در اکثر مناطق سیب کاری وجود دارد.میزبان اصلی درخت سیب ،ولی به گلابی ،آلو،بادام،زردآلو،به،زالز الک و حتی بید حمله می کند.لاروها در کلیه قسمتهای برگ تغذیه می کنند و فقط رگبرگها باقی می گذارند و تارهایی را دوردرخت می تنند در صورت شدت ،درخت عاری از برگ می شود و چنین درختانی ضعیف شده،میوه ها ریخته و در صورت باقی ماندن بر روی درخت کوچک و غیر قابل استفاده می شوندو در صورت شدت حمله گاهی اوقات تغذی لاروها از میوه ها مشاهده می شود.

سموم مورد استفاده علیه این آفت مالایتون(۲در هزار)،دیازینون(۱در هزار)زولون(۵/۱ در هزار)که زمان استفاده از این سموم پس از متورم شدن جوانه ها و قبل از باز شدن گلهاست.

کرم سفید ریشه:

سوسکی با رنگ قهوه ای و در سطح بالپوشها لکه های سفید متعددی جلب توجه می کند.این آفت در بیشتر استانها دیده شده و به گیاهان مختلف از جمله سیب ،به،زردآلو،آلو،حمله ور می شود.اغلب از ریشه ها تغذیه کرده و باعث خشک شدن گیاه می شود.

روشهای مبارزه با این آفت عبارتند از ۱)شخم عمیق۲)از بین بردن علفهای هرز۳)روش شیمیایی که در اینجا ۴ تا ۵ گرم پودر دمازینون را در هر متر مربع خاک می باشند که پس از پاشش آبیاری صورت می گیرد که معمولا این کار در اوائل بهار و اوائل تابستان صورت می گیرد.

سوسک شاخه بلند رزاسه:

حشره به رنگ تیره ،شاخکها درازتر از طول بدن ،این آفت در بیشتر استانها دیده شده و به سیب،گلابی،به ،گیلاس،هلو،زردآلو،بادام حمله می کند.لاروهای این آفت با حرکت در داخل چوب سبب قطع شاخه های چند ساله و تنه های بسیار جوان می شوند.در این شاخه ها لاروسوراخی ایجاد کرده و فضولات خود را که به صورت خاک اره می باشد به بیرون می ریزد این آفت به درختانی بیشتر حمله می کند که جوان هستند.با توجه به اینکه آفت مزبور اغلب به درختان تشنه ،کم آب و ضعیف حمله می کند لذا با افزایش رطوبت خاک با آبیاری های منظم و نیز دادن کودهای حیوانی و شیمیایی مناسب می توان تا حدود زیادی درختان میزبان را حمله آن در امان نگه داشت.همچنین با قطع و شوزاندن شاخه های آلوده می توان جمعیت آفت را کاهش داد.برای سمپاشی این آفت اولین سمپاشی در اول تیرماه انجام و برای کسب نتیجه موفقیت آمیز دومین سمپاشی به فاصله ۱۵-۱۰ روز بعد تکرار می گردد برای سمپاشی بایستی از سموم نفوذی قوی نظیر گوزانتیون استفاده نمود.

سرخرطومی سیب:

این آفت دارای خرطوم می باشد رنگ عمومی بدن قهوه ای و توسط موهای نرم و ریز به رنگ سفید مایل به زرد پوشیده شده است.میزبان اصلی سیب ولی روی گلابی هم دیده شده است.لارو با تغذیه از محتویات داخل گل آن را خالی کرده و در ناحیه تخمدان مستقر می شود این حشره قبل از تخمگذاری تا حدودی نیز از جوانه،برگ و گلهای کاملا بسته و حتی شاخه های بسیار کوچک حامل جوانه های گل و برگ تغذیه می کند. در سالهای طغیان شدید آفت مناسب ترین زمان سمپاشی هنگام ظهور حشرات کامل و فعالیت تغذیه ای آنها که مصادف با تورم جوانه ها است می باشد برای مبارزه شیمیایی می توان از سموم دیازینون (۱ در هزار)و زولون(۵/۱ در هزار)استفاده کرد در واقع سمپاشی در مرحله غنچه قبل از باز شدن گلها صورت می گیرد.

شته مویی سیب

بدن این شته پوسیده از ترشحات مویی ،سفیر رنگ،پنبه ای می باشد.در بیشتر استانها دیده شده است.میزبان اصلی درخت سیب است ملی به ندرت روی گلابی هم دیده می شود. این آفت روی تنه،شاخه،طوقه و ریشه درخت سیب استقرار یافته و در اثر تغذیه از گیاه و ترشح مواد بزاقی قسمتهای مورد حمله تغییر شکل یافته و متورم می شود.این محلهای متورم به تدریج ترک برداشته و شکاف طولی و عرضی ایجاد می شود.شاخه های موجود در در قسمت بالایی محل خسارت دیده خشکیده و این خشکیدگی به تدریج تمام درخت را فرا می گیرد.در صورت له شدن بدن شته مایع قرمز رنگی خارج می شود. در صورت وجود آفت می توان سمپاشی را شروع کرد که از سموم دیازینون(۱ در هزار)متاسیستوکس(۱در هزار)استفاده کرد.

بیماریهای سیب


سفیدک سطحی سیب

هر کجا که سیب کشت می شود این بیماری نیز وجود دارد . علائم سفیدک سطحی روی برگها به صورت لکه های خاکستری تا سفید ظاهر می شود و برگهای جوان دچار پیچیدگی شده و نهایتا خشک می شود و در اثر آلودگی شکوفه ها و گلبرگها چروکیده و کاسبرگها گوشتی و کلفت می شوند و توانایی تشکیل میوه را از دست می دهند روی سر شاخه ها منظره سفید رنگی ایجاد می شود رشد این شاخه ها متوقف می شود.حالت شبکه ای چوب پنبه در سطح میوه ها دیده می شود از روشهای مبارزه با این بیماری می توان به ۱)هرس شاخه ها و سرشاخه ها ۲)ارقام مقاوم مانند سیب زرد لبنانی ،(لیشنر،گلدن)۳)استفاده از قارچ کش های گوگرد،کاراتان ،که زمان استفاده از آن نوبت اول هنگام تورم جوانه ها ،نوبت دوم بعد از ریزش گلبرگها و نوبت سوم بستگی به شرایط جوی دارد.

لکه سیاه سیب

از لحاظ اقتصادی مهمترین بیماری سیب است این بیماری در مناطقی که آب و هوای نیمه خشک دارند کمتر شایع است ولی در مناطقی که بهار خنک و مرطوبی دارند خسارت بیماری شدید بوده است.اساسا خسارت بیماری به دو صورت است

۱- کاهش بازار پسندی میوه ها به سبب وجود لکه های سیاه یا تغییر شکل میوه ها

۲- نابودی کامل درخت در ۳-۲ سال متوالی ابیدمی شدید

در ابتدای بهار قبل از باز نشدن شکوفه ها اولین جایی که آلوده می شود کاسبرگهای گل سیب است.کاسبرگها به رنگ سبز زیتونی در آمده و از این طریق میوه ها و برگهای جوان نیز آلوده می شوند .لکه ها ابتدا در سطح زیرین برگهای جوان مشاهده می شوند وبا بازتر شدن برگها هر دو سطح آنها آلوده می گردند.لکه های اولیه ،مخملی و به رنگ سبز زیتونی تا قهوه ای و با حاشیه نا مشخص می باشند. به تدریج حاشیه لکه ها واضح شده و ممکن است چند لکه به هم چسبیده و به رنگ سیاه درآیند .اگر تعداد لکه ها زیاد باشد یرگها بد شکل و پیچیده می شوند و معمولا ریزش می کنند. آلودگی دمبرگ موجب ریزش برگ قبل از تکامل آن می گردد. لکه روی میوه ها ابتدا مشابه لکه های روی برگها است بعدا قهوه ای ،سیاه و چوب پنبه ای می شوند.میوه های آسیب دیده بد شکل و پیچ خورده هستند،معمولا این میوه ها ترک می خورند و زود می ریزند .آلودگی دم میوه موجب ریزش میوه قبل از رسیدن آن می گردند.از روشهای مبارزه با این بیماری می توان به ۱)شخم زمستانه و زیر خاک کردن بقایا۲)پاشیدن کودهای نیتروژن دار(اوره) در پاییز روی برگهای ریخته شده در کف باغ ۳)پاشیدن قارچکشهایی مانند بنومیل در آخر فصل (قبل از خزان)روی برگهای درخت یا بعد از خزان روی برگهای کف باغ ۴)تنظیم فاصله درختان هنگام کاشت و هرس مرتب آنها ۵)استفاده از قارچکشهایی مانند دودین(۱ در هزار)،کاپتان(۳ در هزار )،بنومیل (۵% در هزار).حداقل سه بار سمپاشی صورت می گیرد نوبت اول از تورم جوانه ها تا قبل از باز شدن گلها،نوبت دوم بعد از ریختن گلها و نوبت سوم ۱۰ روز بعد.

شانکرسیتوسبورایی سیب

بارزترین علائم این بیماری عبارتند از شانکر هایی که روی تنه و شاخه های قطور بوجود می آیند.قیل از پیدایش شانکرها ابتدا محل تغییر رنگ داده و نرم می شود سپس بافت آسیب دیده در مرکز فرو رفته و نشست می کند و حاشیه آن برجسته می شود.در اثر پیشرفت لکه ها بزرگتر و فرورفته تر می شوند و رنگ آن قهوه ای می شود و سرانجام پوست قسمت آلوده می خشکد و به دنبال آن ترکها و شکافهایی روی پوست خشکیده شانکر ایجاد می شود و پوست شانکر در مرکز شانکر زیر و پوسته می شود در صورت گسترش شانکر در تمام درخت موجب مرگ درخت می گردد و توده اسپور قارچ به صورت فتیله یا قطره از دهانه شانکر خارج می شود از روشهای مبارزه و پیشگیری می توان به ۱)خذف اندامهای آلوده و بیمار۲)تراشیدن شانکرو یاسمان آن ۳)سمپاشی با بنومیل (۷% در هزار در سه نوبت،محلول بر دو درصد(۲-۱ نوبت)که پاییز پس از ریزش برگها و زمستان اواخر بهار صورت می گیرد.

هرس سیب درختی

 

در صورتی که عملیات هرس بدرستی انجام نشود می تواند در آینده باعث ایجاد آسیبهایی برای درخت شود . هرس بمعنای قطع ، حذف شاخه های غیر ضروری و زاید درختان میوه است که در درختان میوه معمولا این شاخه ها بعنوان شاخه های بدون بار شناخته می شوند و با جذب مواد غذایی از خاک و نور آفتاب جلوی رشد بهتر شاخه های بارده را می گیرند و یا باعث می گردند تا محصول نهایی درختان دارای کیفیت مطلوب و مورد نظر نباشد . هرس  باعث می شود که شاخه های زاید و اضافی موجود در درختان حذف شده و درخت بیشتر و بهتر در معرض تابش نور آفتاب قرار گرفته و مواد غذایی بیشتری از خاک جذب شاخه های سالم و اصلی شود و میوه هایی که بعمل می آیند از لحاظ ظاهری خوش رنگ و درشت تر و حتی طعم بهتری خواهند داشت . انجام هرس باید بصورت صحیح و پس از مشاهده آموزشهای تکنیکی انجام شود . هرس شامل هرس فرم دهی ، هرس بار دهی و هرس جوان سازی درخت می باشد .

برای هرس درختان سیب ، نهال ها درسال اول باید بعد از کاشت با قیچی باغبانی تیز سر برداری شوند.قبل از برش مطمئن شوید در پایین محل برش حداقل چهار جوانه وجود داشته باشد وگرنه محل برش را بالای جوانه چهارم انتخاب نمائید. در سال دوم زمان هرس در فصل خواب درخت(زمستان)می باشد.بخش های صورتی رنگ رشد سال قبل را نشان میدهند ؛این قسمتها نبایستی هرس شوند.شاخساره با رنگ سیاه را تا یک سوم آن(محل های علامت گذاشته)قطع نمایید.برش درست در بالای جوانه ای باشد که بطرف بیرون میباشد.این جوانه در بهار تولید یک شاخه جانبی مینماید. در سال سوم زمان هرس فصل استراحت گیاه می باشد.روش هرس شبیه سال دوم می باشد.بخش های صورتی رنگ نبایستی هرس شوند و بخش سیاه رنگ تا یک سوم آن باید هرس شود . در سال چهارم روش هرس مشابه سال سوم می باشد.بخش صورتی نبایستی هرس شوند مگر اینکه آلوده به بیماری باشند . بخش های سیاه رنگ باید تا یک سوم آن هر شوند . در سال پنجم درختان به باردهی میرسند و شکل اصلی درخت تشکیل میشود . بخاطر داشته باشید میوه ها بطور انتهایی یا جانبی در روی سیخک های یک تا سه ساله یابر روی شاخه هایی که در سال قل تولید شده اند، بوجود می آید . پس از تشکیل فرم درخت وشروع باردهی میزان هرس به حداقل کاهش می یابد و هرس محدود به حذف شاخه های آلوده به بیماری ؛ آفت زده ؛ شاخه های ضعیف ؛ خشک ؛ پاجوش و شاخه های مزاحم و پیر میگردد .

خواص درمانی سیب

 

سیب درختی

طبیعت آن : شیرین آن گرم و تر است و ترش آن سرد وخشک و ترش و شیرین آ« معتدل و کمی خشک است.

خواص درمانی

هر روز آن را بخورید مدر آرام کننده و اشتهاآور است ، خون را صاف می کند، مقوی کبد و معده می باشد ، قدرت ضد سمی دارد و مانع تشکیل اسید اوریک در بدن می شود ، ضد سرطان است.

خوردن نوع شیرین آن فرح آور و مقوی قلب و لطیف کننده روح و روان است.

نوشیدن آب سیب در موارد سرماخوردگی و گرفتگی صدا اثرات زیادی دارد ، برای افرادی که عطش مفرد دارند بسیار مفید می باشد ، اسهال های صفراوی را نیز متوقف می سازد.

آب سیب سرخ را بگیرید و با عسل شیرین کنید و به کودک بدهید اسهال کودک را درمان می کند.

خوردن سیب پخته (کمپوت سیب) سرفه های خشک را تسکین می دهد.

آن را بکوبید بعد در آب خودش بپزید و ضماد کنید . زخم های بزرگ و شدید و سخت را درمان می کند.

یک سیب قرمز شیرین را پوست بکنید و مغز آن را هم بیرون آورید و بپزید بعد آن را با شیر مادری که دختردار باشد خمیر نموده و پشت چشم ضماد کنید. چشم دردی که از ضربه خوردگی باشد را درمان می کند.

یک سیب درشت را از وسط به دو قسمت تقسیم کنید و میانش را درآورید و بجای محتویاتش داخل آن گِل گوگرد بگذارید و سیب را مثل اول روی هم بگذارید و با نخ ببندید و آن را در کوره یا فر بپزید بعد خوب آن را لِه کنید و بر موضع بمالید. گال و کچلی را درمان می کند.

تذکر: خوردن سیب کال به خصوص اسراف در آن سبب ضعف قوای دماغی شده و حافظه انسان را نقصان می دهد و فراموشی ایجاد می کند ، ایجاد ناراحتی هایی چون نفخ و کشیدگی و درد عضلات و پریدن ناگهان اعضای بدن می نماید ، خوردن سیب ترش سبب ضعف اعصاب می گردد و انسان را ترسو می کند.

پوست سیب درختی

یک قاشق سوپ خوری از کوبیده خشک آن را در یک فنجان آب بریزید و با شکر شربت کنید و بنوشید. ترشی ادرار را برطرف می سازد.

پس از هر غذا یک قاشق سوپ خوری از کوبیده خشک آن را در یک فنجان آب بجوشانید و آب آن را بنوشید. درد و ورم شصت پا یا نقرس و درد مفاصل را درمان می کند.

سیب اقتصاد تک محصولی نیست

تجارت سیب:

صادرات سیب ،پوره سیب، صابون ،شامپو ،مربا ،سرکه ،ترشی ،آبمیوه ، کمپوت ، ،اسانس ،چوب سیب و…….

اینها گوشه ای از تولیدات سیب درختی می باشد که گویای عدم تک محصولی بودن آن می باشد.

گزارش: فاطمه نجفی

 1. hadi گفت:

  سلام – دوسال پیش در منطقه کوهستانی درخت کاشته ام – تعداد حدود ۱۰ در صد در سال بعد کاشت، دو هفته پس از کاشت،خشک شدند. در سال دوم نیز همان اتفاق مجددا افتاد- به نظر شما علت را چگونه بررسی و رفع نمایم- باتشکر

 2. Habib گفت:

  با سلام و عرض احترام
  حدود ۱۰۰۰ نهال سیب سرخ در یکی از مناطق همدان کشت کردم دو سال است به بار نشسته اما. میوهاش رنگین نمیشود لطفا راهنمایی ام کنید آیا راه حلی وجود دارد.
  باتشکر

  • Mousavi گفت:

   باسلام
   اگر مشکل از نهال هست ب صرف ترین راه پیوند زدن آن باسیب دیگر میباشد ک از لحاظ رنگ دهی مشکلی نداشته باشد سیب سرخی ک زود قرمز میشود.
   این نکته ک میشود باسیب سیفد هم پیوند زد

  • وحید عارفی گفت:

   کود ازت دار کمتر استفاده کنید و در مرداد ماه از کودهای پتاس بالا استفاده کنید

  • وحید عارفی گفت:

   حبیب عزیز استفاده از کودهای ازته رو تا نیمه ی تیر ماه تموم کنید و از نیمه ی مرداد از کودهای پتاسه استفاده کنید

  • محمد کامل گفت:

   سلام و خسته نباشید امید وارم زگزند های ایام بدور باشید.
   برادر عزیز برای حل مشکل شما دو راه وجود دارد
   اول اینکه نور آفتاب باعث تولید رنگ دانه میشود باید نور دهی در داخل درخت صورت گیرد و این مورد را با شاخه بری سبز میتوانید انجام دهید
   دوم کود پوتاشیم دار باعث تولید رنگ در درختان سیب میشود بنا شما باید کودهای پوتاشیم دار را هم میتوانید با استفاده از خاکستر و هم چنان بشکل مصنوعی از بازار تهیه نمایید

  • محمد گفت:

   از اول شهریور عصرها وقتی هوا خنک شد با اب خنک بصورت محلول پاشی درختان و خیس کن،با سمپاش فقط اب بپاش،هر پنج شش روز یه بار،ببین جگری میشن یانه،البته کود پتاس بالا هم نقش خوبی داره تو رنگ دهی، سولفات پتاسیم خیلی خوبه،کلراید پتاسیم چون کلر داره ضرر هم داره،

 3. امیر گفت:

  سلام
  ارقام سیب های دیروز برای نسل امروز با توجه به بالا بودن هزینه ها, صرفه اقتصادی ندارد
  یکی از راهها ایجاد یک مرکز تحقیقات کشاورزی در شهرستان برای تولید نهال هایی سازگار و پربازده با این منطقه آب و هوایی است.

 4. قدیری گفت:

  سلام
  امکان داره که بر روی نهال سیب پایه مالینگ “ام ام ۱۰۶ و ۱۱۱” ، پایه “ام ۹ یا ام ۷” پیوند زد؟ اگر امکان داره به چه صورت انجام بشه؟لطفا راهنمایی کنید.ممنون.

 5. امين گفت:

  سلام و عرض ادب من سالانه چندین ملیون بابت پا کنی درختان هزینه میکنم و به نظر خودم هیچ سودی به حال درخت ندارد ایا حتما درخت سیب باید پا کنی شود اصلا دلیل پا کنی چیه راهکار دیگری هست به جای پا کنی لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 6. محمدن گفت:

  باسلام…
  یک باغ کوچک اطراف مرنددارم..که درختان سیب ۵ساله داردولی رشد درختهاکم هست در۵سال به اندازه ی دومتررشد کرده وشاخ هایش خیلی کوچک است..دلیل رشد کم درختهای سیب رالطفا توضیح بدهید..ساقه هاهم ضخیم نمیشود

 7. بینام گفت:

  سلام
  در یکی از روستاهای میانه ۳۰۰ درخت سیب قدیمی دارم که موقعیت باغ تقریبا دره مانند است به طوری که در هر دو طرف تپه ای وجود دارد ولی با فاصله زیاد
  امسال تا برج ۳ باران زیادی داشتیم بطوری که هنوز اجازه ابیاری نداده ، ولی متاسفانه برگ درحتان رو به زردی است ، لطفا راه حلی بدهید ، ممنون
  کف باغ کاملا مرطوب است

  • yassin گفت:

   برگ دختان ما هم زرد میشه واسه همین مهندس اوردیم گفته اهن درخت کمه واسه همین از کود اهن استفاده میکنیم استفاده کن احتمال خیلی زیاد جواب میگیری

 8. سیما گفت:

  با سلام وخسته نباشید از سال ۹۴در منطقه کرج کردان تعدادی درخت سیب کاشتم که تا حالا فقط یکی از درختها سیب سبز تابستانه با تعد خیلی کم داده و بقیه حتی گل هم ندادن .لطفأ راهنمایی کنید

 9. Kaiser گفت:

  سلام. مشکل اساسی با آفت سیب دارم.
  باغی اطراف بومهن داریم. علی رغم اینکه سالی چهار بار سمپاشی با دیازینون انجام میدیم، باز هم اکثر میوه های ما کرم دارند.
  آیا آبیاری بیش از حد آفت ایجاد میکند؟ آیا شخم نزدن زمین تاثیری دارد؟ ما بدلیل اینکه منطقه پر آبی هستیم، دیگر شخم نمیزنیم. لذا زمینمان هم پر است از علف.
  شاید هم سم مناسبی نمیزنیم.
  لطفا راهنمایی کنید. ممنون

 10. سیروان گفت:

  سلام دوستان من در مهاباد باغ دارم . رنگ گرفتن با محیطش خیلی بستگی دارد سیب فقط با سرمای شب خوب رنگ میگیرد اگر مناطق باغتون سرد باشد خوب رنگ میگیرد . مگرنه بهش سم پتاس بزنین بعد یک هفته مونده به پاییز هر پنچ شب یک بار شب بهش اب یخ محلول پاشی کنین . فقط سیب سرخ .
  یک روش دیگر هم هست در سه نقطه باغ اتش روشن کنین گوگرد را روی اتش برزین که دود کند داخل باغ شب همه را سرخ میکند

 11. Hossein گفت:

  سلام ازاشنای بااین سایت خوشحالم

 12. مهدی گفت:

  پاسخ به سیما .چون تازه کاشتی .از سال دیگه بارش زیاد میشه و هرچه بزرگتر بشه بارش زیاد تر میشه فقط اصول هرس .ابیاری و تغذیه رو بلد باشی .سیب باکیفیت برداشت میکنی

 13. donya گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  منطقه سیخ استان فارس درختان سیب کاشتم و الان حدود ۶ ساله هستن،اما مشکلی که دارم میوه ها ریز و آفتاب سوخته می شن دلیل چیه

 14. بهار گفت:

  سلام یک سوال دارم چرا دانه ی درون میوه رشد نمیکنه؟ چه آنزیمی باعث می شود رشد نکنه

 15. اسی رمانی گفت:

  سلام بزرگوار .من در منطقه میانه ۴۰ درخت قدیمی سیب.لبنان دارم امسال سیبها ریز و سبز بود هم سمپاچی کردم هم ابیاری خوب هم در پاییز هرس خواهش میکنم علت را برایم توضیح دهید بسیار متشکرم از راهنمایی ….ممنون

 16. امین گفت:

  در کل درخت سیب یکی از پرتوقع ترین درختهاست
  و کار باهاش پیچیدست
  نوع خاک و ارتفاع منطقه برای احداث باغ سیب هم خیلی مهمه
  هرس اصولی لازم داره وکودهی مناسب
  سیب لبنانی دیر به بار میشینه ۱۰-۱۲سال به بعد و باید صبور بود

 17. Yazdan گفت:

  سلام،،واسه پر ثمری درخت از چه موادی استفاده کنیم،،و چه موقع

 18. سعید گفت:

  سلام دوستان در منطقهی اشنویه چه نهالی زود به سمر مینشیند و اقتسادی هست ممنون میشوم از راهنمای شم زوبازده ترین سیب بعد از چند سال خرج خودش را در میارد

 19. سلام دوستان سال ۹۲سیب کاشتم فکنم سیب قرمز باشه هنوز گل نداده البته در باغچه خونه کاشتم و درختان دیگه کم بار میدن کود حیوانی وشیمیایی هم میدم اول شکوفه زدن میخوام۲۰ ۲۰ ۲۰ بدم ایا موثره برای میوه دادن سیب؟لطفا راهنماییم کنید چکار کنم کرج هستم

 20. نوید گفت:

  سلام دوستان سال ۹۲سیب کاشتم فکنم سیب قرمز باشه هنوز گل نداده البته در باغچه خونه کاشتم و درختان دیگه کم بار میدن کود حیوانی وشیمیایی هم میدم اول شکوفه زدن میخوام۲۰ ۲۰ ۲۰ بدم ایا موثره برای میوه دادن سیب؟لطفا راهنماییم کنید چکار کنم کرج هستم

 21. سیف گفت:

  سلام اهوازی هستم دو سال درخت سیب کاشتم ثمر میده اما قبل از ثمر دهی ی افت بسیار ریز بر روی گل میشیند ایا ضرر دارد بر رشد درخت؟

 22. نوید گفت:

  سلام درباغچه خونه سال۹۲ سیب قرمز پیوند خورده کاشتم هموز میوه نداده شکوفه نمیزنه ولی درختای دیگه مثل گیلاس زردالو انگورخرمالو میوه میدن از کود حیوانی و۲۰ .۲۰.۲۰ استفاده میکنم البته گلا بی هم دارم۳ سالس سال اول ۱گلابی داد دیگه نداد

 23. محبوبه نقره کوب گفت:

  سلام‌من باغبون داشتم الان رفته وخوب به باغ رسیدگی نکرده الان کم باره وفکر کنم قارچ داره درختان سن ۳۰ سالی دلرن الان چه پیشنهادی برای درختان سیب من میدهید تشکر

 24. فرید گفت:

  از سم فن والت هندی استفاده کنید

 25. salman گفت:

  سلام‌و عرض خسته نباشید میشه مراحل مرتب سمپاشی رو ذکر کنید . و از چه سمی برای جلوگیری از کرم خوردگی سیب استفاده کنم تشکر.)

Go to TOP