در ماه محرم باید فرهنگ عاشورا و تاسوعا گفته شود

سمنا:رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمیرم گفت:جلسات و مراسمات مذهبی باید به صورت خود جوش در طول سال انجام گیرد

سمنا:رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمیرم  گفت:جلسات و مراسمات مذهبی باید به صورت خود جوش در طول سال انجام گیرد

محمد جواد رضایی  در جلسه هماهنگی هیات مذهبی  شهرستان با بیان اینکه شورا های مذهبی شهرستان باید دارای برنامه باشند افزود اساسنامه هیات مذهبی  وظایف شورا ها را مشخص کرده است.

وی در ادامه افزود برای تشکیل هیئت مذهبی فقط ارائه صورت جلسه از مسجد یا حسینیه کافی است  و پس از بررسی نسبت به صدور مجوز اقدام می شود .

رضائی در ادامه افزود جلسات مذهبی باید به طور خود جوش و  در طول سال انجام گیرد و فقط منحصر به محرم نباشد ودر ماه محرم باید فرهنگ عاشورا و تاسوعا گفته شود و از انجام برخی کارها خوداری گردد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمیرم  گفت اعضای هیئت ۵ نفر می باشند که دو نفر به عنوان ارکان هیئت می باشند که شامل یک روحانی و یک نخبه قرآنی می باشد

رضائی در پایان گفت:بعضی از معضلات موجود در هیئات مذهبی باید با تصمیمات ویژه شهری برطرف شود.

Go to TOP