بسیج دانشجویی سمیرم منتشر کرد

چرا به امریکا اعتماد نداریم؟

بسیج دانشجویی سمیرم در آستانه روز قدس در بروشوری به دلایلی از علل عدم اعتماد به آمریکا اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار سمنا، بسیج دانشجویی سمیرم در پوستری که در زیر آمده است به تعدادی از دلیل های عدم اعتماد به امریکا اشاره کرد.


همچنین در قالب بروشور به ریشه یابی داعش و نقش آن در منطقه پرداخته است که تصاویر بروشور در زیر آمده است.

Go to TOP