رییس اتحادیه:

شیوه جدید فروش آرد، نانوایان سمیرم را با مشکل مواجه کرد

رییس اتحادیه نانوایان سمیرم گفت: شیوه جدید توزیع آرد، نانوایان این شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش تیم رصد سمنا محمدتقی پیرمرادیان گفت و گو ایرنا اظهار کرد: سابق بر این نانوایان از شرکت تعاونی محلی که سهامدار آن هستند، آرد می خریدند، اما از یک ماه قبل سازمان غله اعلام کرد هر نانوا باید به صورت مستقل و نقدی از طریق حساب سپید بانک سپه و شرکت آبادان آرد مورد نیاز خود را فراهم کند.

وی تصریح کرد: در یکماه اخیر در جلساتی با نانوایان شهرستان این موضوع به آنان اعلام شد اما به علت ناتوانی نانواها در خرید نقدی آرد، با مخالفت آنها روبرو شدیم.

پیرمرادیان گفت: به علت این مشکل، نانوایان سمیرم هنوز سهمیه آرد تیر ماه خود را خریداری نکرده اند و برخی از آنها نان نمی پزند.

در این حال تعدادی از اعضای اتحادیه نانوایی های سمیرم با حضور در فرمانداری نشستی را با معاون فرماندار برگزار کردند.

در این نشست مقرر شد معاون فرماندار بعد از مکاتبه با مسوولان مربوط در استان اصفهان موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام کند.

۸۷ واحد نانوایی در شهرستان ۱۰۰هزار نفری سمیرم در دو بخش سنتی و صنعتی، نان می پزند.

Go to TOP