امضاء تفاهم نامه حفاظت مشارکتی عشایر ایل قشقایی با منابع طبیعی سمیرم

تفاهم نامه حفاظت مشارکتی عشایر ایل قشقایی با مجریان طرحهای منابع طبیعی شهرستان سمیرم امضا شد.

به گزارش تیم رصد سمنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما ، این تفاهم نامه بین عشایر ساکن در مناطق مختلف سمیرم و با عنوان حوزه آب جاق جاق بین منابع طبیعی شهرستان سمیرم و عشایر منعقد شد .

معاون حفاظت و امور اراضی ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت : این تفاهم نامه با هدف کمک به بازسازی طرح های مشارکتی ، ارتقای سطح معیشت بهره برداران ، تامین سوخت مورد نیاز عشایر و جلوگیری از تخریب مراتع امضا شد.

سعیدی افزود : افرادی که تفاهم نامه با آنها منعقد شده است به عنوان مرتع بان انتخاب و با منابع طبیعی در حفظ و نگهداری مراتع همکاری می کنند.

وی گفت : اگر مراتع نابود شود ، اولین کسی که خسارت می بیند عشایر هستند، برهمین اساس عشایر باید بیش از پیش با منابع طبیعی برای حفظ مراتع مشارکت داشته باشند .

حوزه آب جاق جاق شهرستان سمیرم به عنوان حوزه نمونه آبخیزداری در استان شناخته شده و دارای مراتع غنی است.

شهرستان سمیرم با ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و بیش از چهار هزار و ۷۵۰ خانوار عشایری بزرگترین شهرستان عشایری کشور در جنوب استان اصفهان است.

Go to TOP