بانک جهانی خبر داد

رشد ۱۱درصدی صادرات ایران در دومین ماه ۲۰۱۵

بانک جهانی از رشد ۱۱.۴درصدی صادرات ایران در دومین ماه ۲۰۱۵ خبر داد و اعلام کرد واردات ایران در همین ماه ۰.۳درصد کاهش داشته است.

به گزارش تیم رصد سمنا به نقل از باشگاه خبرنگاران، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از رشد ۱۱٫۴درصدی صادرات ایران بر اساس ارزش، در دومین ماه سال جاری میلادی خبر داد.

در ماه پیش از آن صادرات ایران بر اساس ارزش با افت ۱۷٫۴درصدی مواجه شده بود. در سال ۲۰۱۴ نیز صادرات این کشور ۷٫۴ درصد کاهش را تجربه کرده بود.

صادرات چین در ماه فوریه امسال رشد ۲درصدی، روسیه رشد ۶٫۵درصدی، ترکیه رشد ۱۱درصدی و عربستان رشد ۱۱٫۳درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش واردات ایران بر اساس ارزش در فوریه امسال کاهش ۰٫۳درصدی داشته است. در ماه پیش از آن نیز واردات ایران افت ۰٫۵درصدی و در سال ۲۰۱۴ افت ۰٫۸درصدی را تجربه کرده بود.

واردات چین در فوریه ۲۰۱۵ با افت ۰٫۱درصدی مواجه شده و واردات روسیه ۰٫۵درصد و واردات عربستان ۰٫۴درصد کاهش داشته است ضمن آن که واردات ترکیه با رشد ۱۵درصدی و واردات هند با رشد ۲٫۴درصدی مواجه شده است.

Go to TOP