فرمانده ناحیه سمیرم:

مدیران جهادی در شهر نماد شوند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سمیرم گفت: در شهرستان بسیاری از مدیران به صورت جهادی عمل می کنند واین مدیران جهادی باید به عنوان نماد در شهر معرفی شوند.

به گزارش خبرنگار سمنا، حسن عجمی در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی شهرستان سمیرم اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی راه نجات اقتصاد کشور بوده و با توجه به آن می توان سطح اقتصادی و رفاه جامعه را ارتقا داد.

وی افزود: ناحیه سمیرم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با اعطای تسهیلات و برگزاری دوره های آموزشی برای بیش از ۱۸۰ نفر را به صورت مستقیم و حدود ۱۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد شغل کرده است.

عجمی گفت: استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی در جهت ایجاد اشتغال برای نصابان ماهواره برنامه ریزی شده که با استقبال خوب اکثر نصابان شاهد خواهیم بود این عزیزان از این کار دست کشیده و به کار آبرومندی مشغول خواهند شد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی به تمام پتانسیل های کوچک و بزرگ در جهت بهره برداری توجه خواهد شد تا شاهد شکوفایی اقتصاد حتی در سطح خانه ها باشیم.

فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان مردم سمیرم را متدین و کم انتظار خواند و گفت: این مردم کم بضاعت شایسته خدمت رسانی بیشتر می باشند و باید تمام مسئولان در این زمینه متحد باشند.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مدیران عملکردی جهادی را به نمایش گذاشته که این مدیران باید به عنوان نماد در شهرستان معرفی شوند.

عجمی با اشاره به برخی مشکلات شهرستان اظهار کرد: شهرستان سمیرم در تمام زمینه ها دارای پتانسیل و توانمندی های بالایی می باشد و که برای استفاده از آن می باست با همفکری و همدلی راهی برای برون رفت از مشکلات موجود یافت.

Go to TOP