گمگشته سمیرمی پس از ۱۲ سال به آغوش مادر بازگشت

روح الله صادقی که در اردیبهشت ۸۱ گمشده بود امروز پس از ۱۲ سال به آغوش گرم مادر بازگشت.

به گزارش خبرنگار سمنا، عصر امروز بخش وردشت سمیرم شاهد تجمع عظیم مردمی بود که چشم به راه بازگشت پسری کر و لال پس از ۱۲ سال بودند.

روح الله صادقی، جوان ۳۵ ساله اهل روستای آق داش بخش وردشت شهرستان سمیرم که در اردیبهشت ماه سال ۸۱ مفقود شده و پس از تلاش های فراوان خانواده و فامیل خبری از آن به دست نیامد.

پدر این گمگشته در گفت و گو با خبرنگار سمنا اظهار کرد: آنچه بعد از ۱۲ سال متوجه شدیم این بوده که روح الله به طور نا معلومی سر از سلماس آذربایجان درآورده و توسط آقای عسگری نگهداری می شود.

علی صادقی گفت: فرزندم کر و لال بوده و جز نام پدر و مادر، خواهر و برادرانش چیزی را نمی دانسته که بخواهد با آن نشانی نزد ما برگردد و ۱۲ سال سرگردان و دلتنگ خانواده خود بوده است.

وی افزود: روح الله روز اول در سلماس در گاری خوابیده بوده که آقای عسگری اورا می بیند و بعد از مشاهده وضعیتش نزد خود از او نگهداری می کند اما پسرم بی تابی می کرده و قصد برگشت به خانه را داشته اما از آنجا که راه را نمی دانسته از مرز سر درآورده و در آنجا دستگیر می شود که پس از ۱۵ روز به واسطه آقای عسگری آزاد می شود.

پدر روح الله بیان کرد: با مراجعه به نیروی انتظامی شهرستان دانستیم که روح الله در آذربایجان است و برای یافتنش چند نفر با تعدادی اعلامیه راهی شدیم و در آنجا پوستر هایی پخش و در هفته نامه منطقه ای سلماس اطلاعیه ای چاپ کردیم و برگشتیم.

وی گفت: وقتی به شهرضا برگشتیم دیدیم که تلفنی با کد آذربایجان به ما زنگ زد، دلمان لرزید، آقای عسگری بود و گفت گمگشته شما صحیح و سالم نزد ماست، از خوشحالی پرواز می کردیم و در پوست خود نمی گنجیدم و فورا رهسپار سلماس شدیم.

علی صادقی با تقدیر از خانواده عسگری گفت: پیدا شدن روح الله آن هم پس از ۱۵۴ ماه دلتنگی و انتظار تنها معجزه خدا بود و نمی توانم هیچگونه احساس امروزم را وصف کنم.

  1. مجید گفت:

    خدای بزرگ را شکر و سپاس بی پایان.

Go to TOP