- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

منتظران به روایت تصویر

در ادامه منتظران را در نیمه شعبان امسال به تصویر کشیده شده اند.

بدون شرح