با تصویب مجلس؛

شرایط معافیت های مالیاتی و محاسبه مالیات واحدهای تولیدی با نرخ صفر تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط معافیت های مالیاتی و محاسبه مالیات واحدهای تولیدی را با نرخ صفر تعیین کردند.

به گزارش پایگاه خبری سمنا به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی ۱۷ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور را تصویب کردند.

نمایندگان در ماده الحاقی ۱۷ مصوب کردند که درآمد ابزاری ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری این اشخاص که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت حسب مورد به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

نمایندگان در بخش دیگری از این ماده الحاقی مصوب کردند که نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران، ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

بر اساس بخش دیگری از این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار است.

همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در تمامی مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع ۱۲۰کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار هستند.

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این ماده الحاقی مصوب کردند که درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.

بر اساس تبصره این ماده الحاقی که به تصویب مجلس رسید: تمامی معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرا می شود.

Go to TOP