نماینده صنف کشاورزان سمیرم:

پشت منطق هایشان درختمان را می خشکانند

رییس نظام صنف کارهای کشاورزی شهرستان سمیرم گفت: برای رسید آب سمیرم بر روی مزارع آن طرح منطقی نیست اما انتقال با تخریب محیط زیست و منابع طبیعی برای رفسنجان منطقی شده است.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، احمد قربانی عصر امروز در جلسه کشاورزان سمیرم اظهار کرد: شهرستان سمیرم مردمانی را در خود جای داده که بیش از ۹۰ در صد آنان اقتصادشان مربوط به کشاورزی بوده و به این شغل مشغول هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه مهمترین مشکل کشاورزان سمیرم آب است، طرح انتقال آب تنگاب به دشت سمیرم را غیر منطقی می دانند و به دنبال انتقال آب به صدها کیلومتر آن طرف تر برای دشت های رفسنجان هستند.

قربانی گفت: میلیارد ها اعتبار برای کشاورزی استان اصفهان تخصیص یافته اما پول ها برای شرق اصفهان روانه شده و سمیرم از این پول ها بی نصیب مانده است.

وی با اشاره به اتحاد کشاورزان سمیرم گفت: اینجا گرد هم آمده ایم تا استاندار بیاید و بگوید برای شهرستان سمیرم که قطب کشاورزی استان است چه کرده است.

رییس نظام صنف کارهای کشاورزی شهرستان سمیرم گفت: کشاورزان سمیرم از استاندار، مسئولان مربوطه و وزیر نیرو دعوت می کنند تا از نزدیک با مشکلات کشاورزان آشنا شده و چاره ای ارائه کنند.

وی خاطر نشان کرد: اجازه نخواهیم داد با ایجاد تونل هایی تیشه بر ریشه آب سمیرم بزنند.

Go to TOP