ماندگار عالمیان

ای پیامبر مهربانی ها خونم به جوش آمده

وای بر تمام جاهلان زمانه، که تو را نمی فهمند ونخواهند فهمید، وای بر این ها که حتی بد تر از پیشینیان خود عمل می کنند، آن ها زخم به جسم وارد می کردند و این ها زخم به روح وارد می کنند.

پایگاه خبری سمنا –  وای بر تمام جاهلان زمانه، که تو را نمی فهمند ونخواهند فهمید، وای بر این ها که حتی بد تر از پیشینیان خود عمل می کنند، آن ها زخم به جسم وارد می کردند و این ها زخم به روح وارد می کنند.

هیهات که نمی دانند با این کار ها فقط عظمت تو را روشن تر می کنند، چرا که آدمیان پی می برند که تو چقدر بزرگی…
این بیچارگان می خواهند که بزرگی تو را خدشه دار کنند ولی فقط خود را خوار و ذلیل جهان می کنند.
ای پیامبر مهربانی ها خونم به جوش آمده و نمی دانم که با این ها چه کنم، فقط می توانم در چند جمله ای از تو گفتن اثری را فاش کنم و بگویم که این ابلهان هیچ وقت نمی توانند ذره ای از نور تو را خاموش کنند، بلکه سوسوی امید هدایتشان را خاموش می کنند و هم چنان در گمراهی آشکار پیش می روند.

تا هنگامی که اذان گو روزی سه بار نام پاک و شریف تو را عاشقانه می سراید هیچ دستی نمی تواند ذره ای خلل در نام، یاد و اثر تو وارد کند؛ که هر کس چنین خیال خامی در سر بپروراند باید یقین کند که در جرگه ی دیوانگان قرار گرفته…

پروانه نظری

*اشعاری زیبا در مدح پیامبر(ص):

ماه، فرو مانَد از جمال محمّد

سرو نباشد به اعتدال محمّد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر، با کمال محمّد

وعده دیدار هر کسی به قیامت

لیله اسری، شب وصال محمّد

سعدی

خاک بالین رسول الله همه حِرز شفاست

حرز شافی بهرجانِ ناتوان آورده ام

گوهر دریای کاف و نون، محمّد کز ثناش

گوهر اندر کلک و دریا در بنان آورده ام

مولوی

آن نور مبین که در جبین ما هست

وان ضوء یقین که در دلِ آگاه است

این جمله نور بلکه نور همه نور

از نور محمّدِ رسول الله است

سعدی

* چند حدیث گهربار از پیامبر(ص):

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند:

 

  • ۱-برترین شما،نیکوترین شما از نظر اخلاق است؛ آنان که خود را آماده خدمت کرده و همنشین نوازند؛ با مردم انس می گیرند و مردم با آنان انس می گیرند.
  • ۲-آفرین بر مردمی که جهاد کوچکتر را به پایان بردند وجهاد اکبر بر عهده ی آنان باقی مانده است. پرسیدند :« ای رسول خدا ! جهاد اکبر کدام است؟» فرمود:«جهاد با نفس.»
  • ۳-آن کس که سکوت کند، نجات می یابد.
  • ۴-کسی که غیبت را می شنود، یکی از دو غیبت کننده است.
Go to TOP