ذکر امروز

صلوات؛ مایه ی خشم شیطان و رستگاری مسلمان

رسول خدا (ص) فرمودند: نزدیکترین شخص به من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیشتری بر من فرستاده باشد.

 پایگاه خبری سمنا– وقتی آن قدر گناهانم سنگین شود و نتوانم در مقابل تو! خداوند، سر بلند کنم به درود و صلوات بر پیامبرت پناه می برم. 

*چند حدیث از پیامبر اکرم (ص) درباره صلوات:

۱-رسول خدا (ص) فرمودند: صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می کند.

۲-هرگاه چیزی از یاد انسان برود و آدمی آنرا فراموش کند، صلوات موجب می شود آنرا به خاطر آورد.

۳-رسول خدا (ص) فرمودند: هر کس بعد از نماز ظهر صدبار صلوات بفرستد خداوند سه پاداش به او می دهد.

اول: مدیون نشود و اگر شود خدا ادا کند.

دوم: ایمان او را حفظ کند که این بزرگ ترین بخشش است.

سوم: روز قیامت از نعمتی که به او داده نپرسد.

۴-رسول خدا (ص) فرمودند: نزدیکترین شخص به من در فردای قیامت کسی است که صلوات بیشتری بر من فرستاده باشد.

 

Go to TOP