اولین موبایل جهان را ببینید که ۵ کیلو وزن دارد

اولین سری تلفن همراه نزدیک به ۵ کیلوگرم وزن داشت.

به گزارش پایگاه خبری سمنا، اولین سری تلفن همراه نزدیک به ۵ کیلوگرم وزن داشت.

۳۰ سال از ورود اولین سری تلفن همراهی که نزدیک به ۵ کیلوگرم وزن داشت می گذرد و اکنون تعدادی از این تلفن های عظیم الجثه که اولین بار در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته برای فروش به حراجی گذاشته شده که در عین ناباوری قیمت های بسیار بالایی برای خرید آنها پیشنهاد شده است.

منبع:اینترنتاولین موبایل جهان را ببینید که 5 کیلو وزن دارد

Go to TOP