رژه موتوری هفته دفاع مقدس

سمنا – رژه موتوری کلیه ادارات شهر سمیرم در روز آغازین هفته دفاع مقدس برگزار شد

defa (1) defa (2) defa (3) defa (4) defa (5) defa (6) defa (7) defa (8) defa (9) defa (10) defa (11) defa (12) defa (13) defa (14) defa (15) defa (16) defa (17) defa (18) defa (19) defa (20) defa (21) defa (22) defa (23) defa (24) defa (25) defa (26) defa (27) defa (28) defa (30) defa (31) defa (32) defa (33) defa (34) defa (35) defa

Go to TOP