محمودی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

انتقال آب به فلات مرکزی بدون تائید محیط زیست امکانپذیر نیست

قائم مقام وزیر نیرو گفت: بحث انتقال آب به فلات مرکزی در محیط زیست در حال مطالعه است و هنوز تأیید نهایی از سوی این معاونت داده نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سمنا محمودی قائم مقام وزیر نیرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، درخصوص انتقال آب از خزر به فلات مرکزی گفت: در بحث انتقال آب فقط تکنولوژی مطرح نیست چراکه محیط زیست حرف اول را می‌زند و همواره در اجرای پروژه‌ها از اولویت‌ها است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه گفته می‌شود خط لوله نفت برای این انتقال از گذشته وجود دارد و در جایگاه مناسبی نیز قرار دارد اما بحث تصفیه‌خانه‌ها و مسائلی از این دست نیز در این مقوله مهم است.

محمودی ادامه داد: بحث انتقال آب به فلات مرکزی در محیط زیست در حال مطالعه است و هنوز تأیید نهایی از سوی این معاونت داده نشده است.

قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: در بحث انتقال آب تنها اولویت تأمین آب شرب مورد اهمیت خواهد بود.

Go to TOP