کتاب جغرافیای شهرستان سمیرم سرزمین هزار چشمه بام ایران

جغرافیای شهرستان سمیرم منتشر شد

کتاب جغرافیای شهرستان سمیرم نوشته نورعلی افشاری منتشر شد

کتاب جغرافیای شهرستان سمیرم نوشته نورعلی افشاری منتشر شد

به گزارش خبرنگار سمنا ، کتاب جغرافیای شهرستان سمیرم توسط نورعلی افشاری به چاپ رسید.

این کتاب که اولین کتاب جغرافی این شهرستان می باشد که با عنوان های سرزمین هزار چشمه ،بام ایران نیز شناخته می شود.

کتاب جغرافیای شهرستان سمیرم هم اکنون در کتابفروشی های شهرستان قابل دسترس می باشد.

علی افشاری در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: نگارش و گردآوری نقشه ها، آمار و اطلاعات این مجموعه حدود پنج سال زمان برده است.
ˈعلی افشاریˈ افزود: شش بخش و ۱۴ فصل برای این کتاب تعریف شده که در مجموع با وجود طرح ها، نقشه ها و تصاویر مشتمل بر ۳۳۰ صفحه می شود.

به گفته وی، جغرافیای طبیعی سمیرم، جغرافیای انسانی، ویژگی های اقتصادی، شناخت ارتباط میان شهر و روستا، عشایر و راهکارها و پیشنهادها شش بخش این مجموعه را تشکیل می دهند.

کارشناس ارشد و محقق جغرافیا ادامه داد: اقلیم، منابع آب، خاک، گردشگری، صنعت، معادن، جنگل ها و مراتع، جمعیت و اقتصاد و کشاورزی نیز فصل های مختلف این کتاب هستند.

افشاری با اشاره به وجود سه طرح و ۱۵ نقشه این کتاب تصریح کرد: سدها، زمین شناسی، اراضی، شبکه های آب، هرم سنی جمعیت، پراکندگی طوایف ایل قشقایی و فضاهای توریستی و طبیعی در این طرح ها و نقشه ها آمده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این مجموعه بعنوان یک سند چشم انداز جغرافیایی و آماری بتواند یاریگر دانشجویان، محققان و سایر شهروندان و روستاییان باشد.

به گزارش ایرنا، چاپ نخست این کتاب در ۳۳۰ صفحه و دوهزار نسخه منتشر شده است

 

  1. شمس گفت:

    نام ناشر کتاب چیست در تهران یا اصفهان از کجا می توان خرید؟ اینها باید در متن خبر درج شود.

Go to TOP