"نخست وزیر اسرائیل در اجلاس سابان "

ادعای تازه ی صهیونیست :ما اجازه ندادیم تاتوافق بد با ایران منعقد شود

نتانیاهوبا وجود حمله به سوریه مدعی است که در مورد مذاکرات هسته ای با ایران این صهیونیست بود که مانع منعقد شدن توافق بد با ایران شد

به گزارش پایگاه خبری سمنا، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست سابان اعلام کرد که با آمریکا تنها روابط راهبردی دارد .
وی تاکید کرد :رژیم اسرائیل به دولت ثابتی نیاز دارد که بتواند در شرایط سخت بهترین تصمیم را بگیرد وباعث امنیت این رژیم شود و امیدوار بود با پیروزی در انتخابات این ثبات به دولت برگردد.
وی درمورد روابط با اعراب گفت: ” می خواهم بگویم که اسرائیل مایل است با اعراب میانه رو و فلسطینی ها در صلح باشد. برای صلح سه پایه وجود دارد : عدم وجود ادعا ، حضور نیروهای اسرائیل در اراضی فلسطینیان و فهم متقابل. مذاکرات صلح با فلسطینی ها به دلیل خواست آنان پایان یافت.”
نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران ادعا کرد :ما مانع شدیم و اجازه ندادیم که توافق بد با ایران منعقد شود .اما جالب این جاست که به علت حملات این رژیم به سوریه سخنرانی زنده ی او از طریق ماهواره در اجلاس سابان لغو شد وتنها یک پیا م ویدئویی از وی پخش شد .

Go to TOP