مسئولان خبر دادند:

بدهی دوسال آخر باشگاه پرسپولیس ۳۰میلیارد تومان اعلام شد !

مسئولان سازمان بازرسی بدهی سال۹۱تا۹۳باشگاه پرسپولیس را ۳۰میلیارد تومان اعلام کردند .

به گزارش پایگاه خبری سمنا، باشگاه پرسپولیس در حال واگذاری به بخش خصوصی می باشد و مسئولان مختلف از جمله مسئولان سازمان بازرسی پیگیر این هستند که این واگذاری هر چه سریع تر انجام شود.

مسئولان سازمان بازرسی ، طی هفته های گذشته اقدام به بررسی میزبان بدهی باشگاه کردندکه این مبلغ ۳۰میلیارد تومان اعلام شد.

مسئولان سازمان بازرسی تاکید کردند که این مبلغ مربوط به دو سال اخیر می باشد و بدهی پرسپولیسی ها بسیار بیشتر از این مبلغ می باشد.

Go to TOP