آیا می خواهید نام خود را تغییر دهید:

تغییر نام خانوادگی فقط یک بار آن هم در صورت نامناسب بودن

اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال بیان کرد : هر فردی در طول عمر خود تنها می تواند یک بار نام خانوادگی خود را تغییر دهد البته در صورت نا مناسب بودن آن.

به گزارش خبر نگار پایگاه خبری سمنا ،محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال گفت: هر شخصی در طول زندگی خود تنها یک بار می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد و اجازه تغییر به افرادی که داری نام مناسب هستند داده نمی شود .

اسماعیلی بیان کرد :افرادی که دارای نام خانوادگی ناپسند ،دو کلمه یا بیشتر ،اسامی ایل یا  عشیره و مواردی که در دستور العمل تغییر نام نیز وجود دارد می توانند  برای تغییر نام خانوادگی خود اقدام کنند .

وی با اشاره به تمام موارد لازم برای تغییر نام خانوادگی در پایان نصریح کرد : افراد در صورت داشتن شرایط لازم می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به اداره ثبت احوال مراجعه کرده و برای تغییر نام  خانوادگی خود اقدام کنند.

Go to TOP