عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

در تلاشیم بودجه سلامت ۹۴ زمینه تحقق طرح تحول سلامت را افزایش دهد

آریایی نژاد گفت: با توجه به اینکه بررسی بودجه ۹۴ در مجلس آغاز شده است نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان سعی دارند بتوانند مانند سال قبل بودجه‌ای متناسب با روند اجرای طرح تحول در این وزارتخانه محقق گردد.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا به نقل از باشگاه خبرنگاران  ، دکتر احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ظهار داشت: با توجه به اینکه بررسی بودجه ۹۴ در مجلس آغاز شده است نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان در تلاشند بتوانند بودجه‌ای مشابه سال ۹۳ برای این حوزه در نظر بگیرند تا روند ادامه طرح تحول سلامت تداوم یابد.

وی گفت: حوزه سلامت چالش‌های زیادی دارد و ما می‌خواهیم در بودجه ۹۴ این حوزه ضمن رسیدگی به ابعاد درمان و پیشگیری هزینه کمتری در بخش درمان صرف شود.

وی تصریح کرد: مجلس سعی دارد بستر مناسبی برای ادامه این طرح فراهم شود ضمن اینکه دغدغه مربوط به غفلت در حوزه بهداشت و پیشگیری نیز با بودجه ۹۴ مرتفع گردد.

وی افزود: در سال جاری دغدغه‌های بخش درمان اجازه و مجال رسیدگی به بهداشت و پیشگیری را نداد و بسیاری از مشکلات این حوزه باقی ماند لذا امیدواریم ضمن تلاش مجلس دولت هم عزم خود را در جهت تحقق و اجرای طرح تحول و عدالت در سلامت در تمام کشور بخصوص شهرهای دورافتاده انجام دهند.

Go to TOP