اداره درمان سرطان در وزارت بهداشت تشکیل شد.

معاون درمان وزارت بهداشت از تشکیل اداره درمان سرطان در دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان خبر داد.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا به نقل از دانشجو، دکتر محمد آقاجانی ضمن اعلام این خبر گفت: آخرین آمار موسسه تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نشان می دهد در ایران شیوع سرطان به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۳۴ نفر است. این در حالیست که متوسط کشوری در دنیا ۱۸۸ نفر به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفربوده و از این بابت می توان گفت شیوع سرطان در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه نیز کمتر است. البته در مقایسه با گذشته های دور، شیوع سرطان در ایران روند افزایشی دارد.

وی افزود: هدف از تشکیل این اداره، مشارکت در تدوین بخش های درمانی مراقبت سرطان در آیین نامه کمیته ملی سرطان و تدوین و استقرار استانداردهای خدمات درمانی و مراقبت سرطان های شایع در کشور براساس مطالعات اپیدمیولوژیک موجود می باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه گفت: این اداره موظف است تسهیلات حمایتی مراقبتی درمانی بیماران سرطانی براساس اولویت های تدوین شده، تعیین و سامانه ثبت اطلاعات خدمات درمانی و مراقبتی و حمایتی بیماران مبتلا به سرطان براساس استانداردهای تعیین شده را مستقر نماید.

حاجی آقاجانی گفت: توان سنجی و استفاده از ظرفیت های موجود درمانی کشور در ارتقای کیفی خدمات بیماران مبتلا به سرطان و استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی در جهت نیل به اهداف فوق از دیگر برنامه های این اداره خواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: بحث پیشگیری از سرطان بسیار ضروریست که در این راستا وزارت بهداشت فعالیت های گستره ای را داشته است. تغییر شیوه زندگی مهمترین فاکتور در راستای پیشگیری از سرطان است که باید از طریق وزارت بهداشت، رسانه ها و بخصوص خود مردم فرهنگ سازی در این حوزه صورت گیرد.

Go to TOP