- سمیرم خبر - http://semiromkhabar.ir -

پایگاه مشاوره تحصیلی رایگان در سمیرم برگزارشد

یکی از دست اندرکاران برگزاری این پایگاه به خبرنگار سمنا  گفت : این پایگاه که توسط کانون جهاد علمی دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان برگزارشده ، شش نفر ازمشاوران این کانون به دانش آموزان دبیرستان وداوطلبان کنکور مشاوره می دهند.

امین آصفی  با بیان اینکه همزمان با برگزاری این پایگاه ، نمایشگاه  وفروشگاه کتاب نیز در همین مکان دایر شده است ، اظهارکرد: در این نمایشگاه بیش از یک هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف کنکور و کمک درسی وهمچنین درزمینه های علوم انسانی ، ریاضی وتجربی با ۱۰درصد تخفیف عرضه شده است .

وی بیان کرد: این پایگاه ونمایشگاه کتاب سال گذشته نیز در سمیرم برگزارشد ؛ اما متاسفانه اداره آموزش و پرورش سمیرم سال گذشته با برگزاری این پایگاه همکاری نکرد وامسال نیز همکاری نداشته است .

پایگاه مشاوره وبرنامه ریزی  تحصیلی رایگان و نمایشگاه کتاب تا ۲۲ شهریورماه در نوبت صبح وعصر در محل کتابخانه عمومی سمیرم  دایر است .