محمد ابراهیم پیرمرادیان رئیس شورا شهر شد

در دومین انتخابات شورای چهارم شهر سمیرم محمد ابراهیم پیرمرادیان رئیس شورای شهر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سمنا از سمیرم، عصر امروز دومین انتخابات چهارمین شورای شهر سمیرم در ساختمان شهرداری برگزار شد.

محمد ابراهیم پیرمرادیان کاندید ریاست دومین دوره شورای شهر با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای شهر سمیرم برای مدت یکسال توسط اعضا انتخاب شد.

در این انتخابات منصور نادری به عنوان نائب رئیس شورا، عصمت آصفی به عنوان خزانه دار و آقایان عبدالعلی بهرامیان و مصطفی امیدی به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

به گزارش سمنا آقایان محسن آصفی و مجتبی افشاری که در دوره یکساله گذشته به عنوان رئیس و نائب رئیس شورا انتخاب شده بودند در این انتخابات در هیچ قسمتی کاندید نبودند.

Go to TOP